Taloudesta

Pidin puheenvuoron Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa 2.10.2021

Hyvä puoluevaltuuskunta,

Taloudesta puhutaan mediassa yleisesti joko talouskasvun tai velanoton kautta, aivan kuin se olisi itseisarvo. Vaikka ajatus taloudesta pääasiassa välineenä ihmisten hyvinvointiin on varmasti siellä taustalla, mielestäni se unohtuu kovin usein julkisessa keskustelussa.

Lisäksi keskustelu pyörii talouskasvun ympärillä, kun kuitenkin tiedämme, että nykyinen talousjärjestelmämme perustuu pääasiallisesti kuluttamiseen. Jo nykyisen kaltainen kuluttaminen on syynä ilmastokriisiin, joko suoraan tai välillisesti ja siitä pitäisikin mielestäni puhua avoimemmin, miten takaamme hyvän elämän kaikille ihmisille ympäri maailman, ilman nykyisenkaltaista riippuvuutta talouskasvusta.

Tutkimukset osoittavat, että ihmisten käyttäytyminen ei ole niin loogista kuin monet talousteoreetikot ovat uskoneet ja se vaikuttaa tietenkin myös talouteen. Tästä yksi esimerkki on työvoiman liikkuvuus, josta meillä on kokemusta myös täällä Suomessa. Talousteoriat olettavat, että ihmiset muuttavat sinne missä työtä on. Toki näin on, mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät halua muuttaa kauas perheensä, ystäviensä ja sukulaistensa vuoksi. Heillä voisi olla töitä muualla, mutta he valitsevat työttömyyden muuton sijaa, sillä ainakin ihmiset ja elinympäristö pysyvät samoina. Muutos voi olla monelle ihmiselle ylitsepääsemättömän stressin aiheuttaja ja sitä vältellään mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi taloustutkimukset muun muassa osoittavat, että ihmisten työnteon halukkuus ei vähene vaikka he saisivat vastikkeetonta tukea työttömyyteensä. Ihmisistä ei siis tule laiskoja vaan sosiaalinen tuki edesauttaa pahimman ajan yli. Tämä liittyy hyvin läheisesti meille vihreille tärkeään perustuloon, joka tarjoaisi jokaiselle perustoimeentulon, jotta ihmiset voivat keskittyä löytämään uuden suunnan elämälleen, kun ei ole tarvetta pelätä oman ja läheisten selviytymisestä.

Ihmisten käyttäytyminen liittyy läheisesti talouden toimivuuteen. Jos ihmiskäsityksemme ei vastaa todellisuutta, myös talouden perustalla olevat mallit eivät tarjoa luotettavaa tietoa. Siksi on myös tärkeää ymmärtää ihmisten ajatusmaailmaa ja tunteita, vaikka niiden yhdistämistä talousajatteluun pidetään usein naiivina eikä kovin keskeisenä. Uskon kuitenkin, että inhimillisemmällä ajattelutavalla myös talouskeskustelussa voitaisiin päästä kohti parempaa maailmaa.

Kiitos!