Vihreä talouspolitiikka

Pidin alla olevan puheenvuoron Vihreiden puoluevaltuuston etäkokouksessa 19.2.2021

Kommentoinkin jo poliittisen ohjelman runkoon ajatuksen siitä, että Vihreä politiikka on Vihreää talouspolitiikkaa. Meidän Vihreiden ajattelutavassa aikajänne on yleensä hyvin paljon pidempi kuin ehkä yleisessä talouskeskustelussa. Meidän tarvitsee miettiä miten kuromme tätä epäsuhtaa umpeen, jotta yhä useampi suomalainen luottaisi meihin. Sillä eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen ovat valtavia haasteista, joista varmasti ollaan laajasti huolestuneita ja niihin tarvitaan ratkaisuja. Kuitenkin jos raha on tiukassa ja on huolta toimeentulosta, ei jää kovin paljon resursseja luonnontilan tai ilmaston miettimiseen. Siksi meidän on varmistettava, että pidämme kaikki mukana.

Mielestäni on kuitenkin oltava mahdollisuus sanoa ääneen, että nykyinen valtavirran taloustiede ja talouspolitiikka on johtanut meidän kaikkien tiedossa oleviin, globaaleihin ongelmiin kuten

  • Luonnonvarojen ylikäyttöön
  • Ilmastonmuutoksen kiihtymiseen
  • Eriarvoistumisen kasvuun

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Nykyinen talousjärjestelmä ja sen taustalla oleva talousteoreettinen ajattelutapa ei ole ainoa vaihtoehto ja sen taustalla on taustaoletuksia, joiden on jo todettu kuvaamaan huonosti todellisuutta. Näistä esimerkkeinä on yksilön rationaalinen päätöksenteko täydellisen tiedon tilanteessa. Näinhän ei kuitenkaan ole. Meillä todellakaan ole kaikkea tietoa käytettävissämme, kun teemme päätöksiä. Lisäksi teemme päätöksiä tunteiden perusteella, koska emme ole koneita. Siksi tarvitaan uudenlaisia näkökulmia talousjärjestelmäämme ja sen taustaoletuksiin.

Yksi vaihtoehto on talousajattelun yhdistäminen maapallon kantokyvyn ja sosiaalisen yhdenvertaisuuden mittaamiseen. Bruttokansantuotetta käytetään hyvinvoinnin mittarina, vaikka sitä ei edes kehitetty alunperin siihen. Siksi sen rinnalle ja tilalle tarvitaan muita mittareita. Näitä voisivat olla luonnon monimuotoisuuden määrä, ilmaston lämpeneminen, saasteiden määrä, mutta myös pääsy koulutuksen ja terveydenhuollon piiriin, riittävät tulot, sukupuolten tasa-arvo ja yhteiskunnallinen tasapuolisuus.

Tämä ei tietenkään tapahdu sormia napsauttamalla, mutta meidän on mahdollista nostaa talouden vaihtoehtoisia ajattelutapoja esiin. Näin myös perinteisesti talouskeskustelussa olevat toimet voidaan ottaa mukaan talousajatteluun. Emma mainitsi ekologiset raamit, joiden tulisi olla yhtä tärkeä kuin talouden raamit. Ilman luontoa ei ole taloutta. Juuri tämä voisi olla Vihreää talouspolitiikkaa.