Energiakriisistä

Mielipidekirjoitukseni sanomalehti Karjalaisessa energiakriisiin liittyen

*****************************
Olemme saaneet lukea hurjista helteistä, kuivuudesta ja metsäpaloista eri puolilla Eurooppaa. Ne ovat kaikki osa ilmaston lämpenemisestä johtuvia ilmiöitä. Siksi emme voi lisätä päästöoikeuksia tai ottaa taukoa ilmastotoimista. Ilmastokriisi vaikuttaa jo nyt myös meihin eikä se odota parempia aikoja.

Suomessa on tehty paljon uusiutuvan energian tuottamisen edistämiseen ja se mahdollistaa irtautumisemme venäläisestä energiasta. Energiateollisuus on tunnistanut uusiutuvan energian merkityksen. Myös energiakustannukset voisivat olla paljon korkeammalla ilman vuosien aikana tehtyjä toimia. Siitä huolimatta energian hinnan nousu sattuu, erityisesti kaikkein pienituloisiin suomalaisiin: eläkeläisiin, opiskelijoihin ja esimerkiksi naisvaltaisten alojen pienipalkkaisiin työntekijöihin.

Nyt tarvitaankin tukea heille, jotka tarvitsevat sitä kaikkein kipeimmin. Tällaisia toimia ovat sosiaaliturvan korotukset, joilla nostetaan pienimpiä eläkkeitä, työttömyysturvaa ja opintorahaa. Kaikille lapsiperheille maksettava lapsilisä tuo kustannuksia valtion muutenkin vajavaiseen kassaan, mutta ei kohdistu tehokkaasti heille, jotka sitä todellisuudessa tarvitsisivat.

Lisäksi tulee varmistaa, että vihreään siirtymään tehtävät investoinnit saavat tarvittavat luvat. Näin mahdollistetaan kotimaisen uusiutuvan energian saaminen yhä useamman suomalaisen käytettäväksi. Näin emme ole riippuvaisia itsevaltaisten valtioden päämiesten arvaamattomuudesta emmekä tue heidän sallimiaan ihmisoikeusloukkauksia.

Akuutin kriisin ratkaisut ja ilmastotoimet eivät siis ole joko-tai vaan sekä-että, molempia tarvitaan ja niitä tehdään rinnakkain. Tärkeää on ihmisten selviytyminen käsillä olevasta kriisistä, mutta myös tulevien kriisien vaikutusten minimoiminen. Ja siihen nyt tehtävät ilmastotoimet juuri tähtäävät, hyvään elämään myös tulevaisuudessa.