Taloudelliset kannusteet metsien hiilensidontaan ja luonnosta huolehtimiseen

Julkaistu Iisalmen sanomissa 16.3.

*******************************************
Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Tässä metsät ovat avainasemassa, sillä ne varastoivat itseensä ilmakehän hiiltä, mikä taas hillitsee ilmaston lämpenemistä. Lisäksi metsät tarjoavat kodin isolle osalle Suomessa elävistä lajeista.

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, jotka omistavat 60 prosenttia Suomen metsämaasta. Se tarkoittaa laajaa joukkoa erilaisia ihmisiä eri puolilla Suomea.

Iso osa metsänomistajista arvostaa taloudellista turvaa, mutta myös virkistyskäyttöä ja metsissä viihtymistä. Noin joka viides metsänomistajista on sitä mieltä, että yksityismetsien monimuotoisuutta tulisi lisätä.

Tämän lisäksi jopa lähes puolet metsänomistajista on kiinnostunut hiilinielumarkkinoista sekä luonnonoarvokaupasta. Tällaisia palveluita ei kuitenkaan ole laajassa mittakaavassa tarjolla metsänomistajille, joten niiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jos metsänomistajat saisivat tuloa metsiensä sitomasta hiilestä päästökauppahintojen perusteella, olisivat ne suuremmat kuin metsänomistajien puun myynnistä teollisuuden käyttöön saatava tulo. Tarvitaan mekanismeja, joilla metsänomistajat saavat tulosa hiilinielujen ja -varastojen lisäämisestä sekä suomalaisen luonnon pelastamisesta.