Sote-uudistuksesta

Julkaistu 22.4. maakuntalehti Karjalaisessa

*****************************
Sote-uudistuksen tavoitteena oli turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole Pohjois-Karjalassa. Apua ja hoitoa ei saa perusterveydenhuollosta eikä mielenterveyspalveluista, sillä niiden resurssit eivät vastaa tarvetta. Apua saa vasta, kun tilanne on kriisiytynyt ja muuttunut kiireelliseksi. Tämä maksaa rahaa, mutta myös ihmishenkiä.

Erikoissairaanhoitoon ei pääse perusterveydenhuollon kautta vaan lähetettä joutuu hakemaan yksityisen kautta. Tämä on äärimmäisen epätasa-arvoista, ja myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen arvojen vastaista.

Kun henkilökunta vaihtuu ja on kuormittunutta, potilaat eivät myöskään saa tarvitsemaansa neuvontaa. Olen ikuisesti kiitollinen sille päivystyksen hoitajalle, joka käski tulla päivystykseen. En edes uskalla ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos olisin noudattanut erikoissairaanhoidon puolelta saamiani ohjeita ja vaan jäänyt kotiin toivomaan tilanteen parantumista.

Tämä on kaikkea muuta kuin vaikuttavaa hoitoa, joka on kuitenkin Siun soten toiminnan päämäärä. Vaikuttava hoito vaatii sen, että hoitoon pääsee, kun on tarve ja hoitopolut ovat kunnossa.

Nyt suunnitteilla olevan palvelustrategian tulee vastata Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tavoitetta: pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä.

Meidän on uskallettava varmistaa henkilökunnan määrä niin perustasolla kuin jatkohoidossa. Lisäksi työntekijöiden on annettava tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Ei sihteerin tehtäviä lääkäreille ja hoitajille.

Työolot on saatava kuntoon. Kone ei voi sanella työvuoroja vaan henkilökunnan on voitava vaikuttaa niihin. Työntekijöille on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. He ovat sen parhaita asiantuntijoita.