Työllisyydestä ja koulutuksesta

Kirjoitin sanomalehti Karjalaiseen mielipidekirjoituksen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä työllisyyteen liittyen

*******************

Yle (24.5.) ja Karjalainen (25.5.) uutisoivat, että työttömyys on vähentynyt niin koko maassa kuin Pohjois-karjalassa viime vuoteen verrattuna. Tämä on todella hieno uutinen. Jotta kehitys jatkuu samanlaisena, koulutuspolitiikka tulisi asemoida osaksi työllisyyspolitiikkaa. Koulutus on nimittäin varmin tie työllisyyteen, näin osoittavat tilastot.

Jos haluamme tähdätä kohti kestäviä työuria, ja se taitaa olla kaikkien tavoite, erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on satsattava. Koulutus on osa ratkaisua, kun mietitään julkisen talouden kestävyyttä, ei kestävyysvajeen syy. Tilastojen mukaan nuoruusiän koulutukseen panostaminen eli nuoruusiässä suoritetut tutkinnot pidentävät työuria merkittävästi ja sitä kautta vaikutetaan positiivisesti myös julkisen talouden kestävyyteen. Sen lisäksi merkityksellisyyden ja kuulumisen kokemukset ovat inhimillisestä näkökulmasta tärkeitä ja yksikin koulunsa keskeyttänyt ja mahdollisesti syrjäytynyt nuori on liikaa.

Joensuun kaupungin strategian yhtenä painopisteenä on kasvatus, opetus ja opiskelu. Nämä asiat tulisi huomioida myös työllisyys- ja talouslaskelmissa tulevaisuuteen kohdistuvina panostuksina. Jotta Joensuu voi olla “idän houkuttelevin”, missä on “hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat”, meidän on varmistettava, että varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on riittävät resurssit, nyt näin ei ole.