Koulutus kunniaan

Julkaistu 23.1.2023 maakuntalehti Karjalaisessa

********************************
Suomalaiset eivät ole enää koulutetuin kansa. Suomalaisnuorten koulutustaso on pudonnut alle kansainvälisen keskitason, mikä käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön 12.1. julkaisemasta sivistyskatsauksesta.

Nuoruusiän koulutukseen panostaminen parantaa kuitenkin työllisyyttä ja sitä kautta julkisen talouden kestävyyttä. Yksilötasolla koulutus taas on ollut vuosikymmeniä avain parempaan työllisyyteen ja palkkaan. Näistä johtuen koulutus on nähtävä investointina tulevaisuuteen.

Nuorten oppimistulokset ovan heikentyneet 2000-luvulla. Meillä on peruskoulun päättäviä nuoria, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa, eivätkä jatko-opinnot sen takia onnistu. Toisaalta heillä voi myös olla sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ahdistuneisuutta ja masennusta. Nämä estävät oppimisen ja joskus jopa koulunkäynnin.

Koulutus on osa julkisia palveluita, joita on kiristetty 1990-luvun lamasta. Ja tässä ovat tulokset. Meidän on kuitenkin mahdollista kääntää kurssia, mutta se vaatii resursseja ja tahtoa kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Toisen asteen koulutuksen on todettu ehkäisevän tehokkaasti nuorten syrjäytymistä. Tämä kuitenkin vaatii sitä, että varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa voidaan tarjota riittävästi oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten haasteisiin, liittyivät ne sitten oppimiseen, sosiaalisiin tilanteisiin tai keskittymiseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi luki- tai keskittymisvaikeudet huomataan ja niihin tarjotaan tukea, sitä paremmin lapsi ja nuori pärjää myöhemmin koulupolulla.

Nykyiset ja tulevat yrityksemme tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja koulutus on keskeinen keino sen varmistamisessa. Suomalaisen koulutustason nostolla olisi merkittävä positiivinen vaikutus kansantalouteen ja huoltosuhteeseen. Tehdään Suomesta taas koulutuksen huippumaa.

Vihreän paikallisyhdistyksen puheenjohtana

Uusi vuosi on alkanut nyt myös yhditystoiminnan osalta, kun Joensuun Vihreiden (JoVi) hallitus kokoontui ensimmäisen kerran.

Toimin viime vuonna (2022) ensimmäisen vuoden JoVin puheenjohtajana ja minut valittiin syyskokouksessa jatkamaan siinä pestissä, mistä olen hyvin kiitollinen.

Joensun Vihreät on siis Vihren liiton (Vihreät) paikallisyhdistys, joka edistää vihreitä arvoja, tukee puolueen toimintaa Joensuussa ja järjestää paikallisia keskustelutilaisuuksia, retkiä ym.

Tärkein tehtävä liittyy kuntavaaleihin, joissa JoVi vastaa ehdokkaiden hankinnasta ja kampanjoinnista, mutta koska olemme suurin paikallisyhdistys Pohjois-Karjalassa, olemme mukana myös muiden vaalien kampanjoinnissa, tänä keväänä eduskuntavaaleihin liittyen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimin myös hallituksen puheenjohtajana eli kutsun hallituksen kokoon ja valmistelen kokousten esityslistat. Lisäksi olen hoitanut viestintää, koordinoinut tapahtumia ja ylläpitänyt sähköpostilistoja.

Haaveissa mulla on tehdä JoVin viestintäsuunnitelma ja vuosikello, mutta niihin ei vielä viime vuonna riittänyt rahkeet. Tänä vuonna uusi yritys, kun nimesimme myös muita hallituksen jäseniä viestintätiimiin.

JoVin hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita, usein tuleviin tapahtumiin liittyen. Nyt keväällä ne ovat erilaisia vaalitoreja sekä keskustelutilaisuuksia valtuustoryhmän kanssa. Lisäksi hyväksymme mahdolliset uudet ja eronneet jäsenet.

Koronan takia kokoustimme ensimmäisen puheenjohtajavuoteni alussa etäyhteyksin, mutta nyt tapaamme mahdollisuuksien mukaan Joensuun Vihreiden toimistolla Kirkkokadulla. Olemme päätyneet hybridi-muotoiseen kokouskäytäntöön eli toiveena on, että mahdollisimman moni pääsee paikan päälle, mutta etäosallistuminen tarjotaan aina, jotta osallistuminen on mahdollisimman helppoa.

Vuoden ensimmäinen tapahtuma tuleekin jo piakkoin, Joensuun tammimarkkinat järjestetään nimittäin 20.-21.1.2023 ja Joensuun Vihreät on siellä teltan ja mehun kanssa tukemassa Savo-Karjalan eduskuntavaaliehdokkaita.

On hauskaa, kun olen sekä JoVin pj että eduskuntavaaliehdokas, mutta toisaalta pysyn kärryillä milloin on mitäkin ja tuleepahan varmistettua osallistuminen ja sitä kautta ihmisten kohtaaminen.